Mobirise

AKO NÁM VIETE DAROVAŤ VAŠE 2% Z DANE?

1

SPRAVTE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ak ste zamestnanec,  Váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za Vás. V tomto prípade si od neho vyžiadajte POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI.

Ak si robíte daňové priznanie samostatne alebo ste SZČO, vyplňte daňové priznanie typu A alebo typu B a 2% z dane vyplňte v príslušnej tabuľke v daňovom priznaní.

Ak ste právnická osoba, viete poukázať 1% (2%) z dane, a to aj viacerým prijímateľom súčasne, pričom musíte v prospech kažždého z nich prispieť minimálne sumou 8,00€.** 
2

VYPLŇTE TLAČIVO NA DAROVANIE 2% Z DANE

Ak ste zamestnanec je potrebné, aby ste vyplnili ešte tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENJ DANE Z PRIJÍMO V FYZICKEJ OSOBY. Tlačivo nájdete nižšie na tejto stránke.*

Ak vykonávate aj dobrovoľnícku činnosť mimo svojej práce, vypýtajte si z Vašej organizácie potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ak Vaša dobrovoľnícka činnosť presiahla aspoň 40 hodín. V takom prípade nám môžete darovať až 3% z dane!
3

PODAJTE DAŇOVÉ PRIZNANIE SPOLU S VYHLÁSENÍM O POUKÁZANÍ 2% (3%) Z DANE NA DAŇOVOM ÚRADE

Podajte Vaše daňové priznanie spolu s vyhlásením o poukázaní 2% (3%) z dane na daňový úrad. V prípade, že vykonávate aj dobrovoľnícku činnosť, nezabudnite odovzdať na daňovom úrade aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.
VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2% (3%) Z DANE

Tlačivo viete vyplniť ONLINE cez počítač a následne vyplniť alebo si ho stiahnite, vytlačte a vypíšte perom.

*V prípade, že si neviete tlačivo vytlačiť a chcete podať Vyhlásenie o darovaní 2% z dane na prázdne vytlačené tlačivo, uveďte prosím do časti
"II.ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI" tieto údaje. 

**Ak právnická osoba (PO) v predcházajúcom roku, až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane nedarovala financie
vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel akejkoľvek organizácii, tak môže poukázať iba 1% z dane. Ak v uvedenom období darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať v daňovom priznaní tento rok až 2% z dane
Poukázanie 1% (2%) PO môžete nájsť v časť VI. daňového priznania PO.

Pre vyvarovanie sa pred prípadnými chybami pri vypĺňaní 2% (3%) si pozrite najčastejšie chyby uvedené na stránke Finančnej správy SR.

Údaje do:
II.ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI (FYZICKÉ OSOBY) 
VI.ČASŤ - DAŇOVÉ PRIZNANIE PO

IČO (POZOR! ZAROVNÁVA SA SPRAVA!)
00415995
PRÁVNA FORMA
Slovenský Červený kríž
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
Sídlo-Ulica
Žerotínová bašta
Súpisné/orientačné číslo
1
PSČ
94001
Obec
Nové Zámky

*Sídlo, súpisné číslo, PSČ a Obec už nemusí byť súčasťou formuláru. Ak tam tieto údaje nenájdete, stačí vyplniť IČO a OBCHODNÉ MENO (NÁZOV).

ĎAKUEJEME VÁM ZA POMOC! AJ VĎAKA VÁM MÔŽEME BYŤ LEPŠÍ A BLIŽŠIE K VÁM.

Mobirise
ADRESA

Vodná záchranná služba SČK,
miestny spolok Nové Zámky
Žerotínová bašta 1
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Designed with Mobirise ‌

HTML5 Site Builder