Vy rozhodujete, my pomáhame

O PROJEKTE

Zapojili sme sa do grantovej výzvy nadácie TESCO "Vy rozhodujete, my pomáhame" s projektom BEZPEČNE VO VODE, prostredníctvom ktorého chceme zakúpiť záchranárske vybavenie pre našich plavcov záchranárov, na zlepšenie, zkvalitnenie a zefektívnenie ich dobrovoľníckej záchrannej a prevenčnej činnosti.

Prostredníctvom tohto projektu chceme zabezpečiť primárny zdravotný a záchranársky dohľad počas letnej sezóny na športových, kultúrno-spoločenských a rekreačných aktivitách na vodných plochách a v ich blízkom okolí
pre širokú verejnosť ľudí, od najmladších
po najstarších, od rekreantov až po profesionálnych športovcov a poskytovať im čo aj profesionálnejšiu pomoc v prípade, že dôjde
k ohrozeniu ich zdravia alebo života.

KDE BUDEME NOVÉ VYBAVENIE POUŽÍVAŤ?

ADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL:    vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS:      +421 944 436 202

This web page was built with Mobirise theme