AKTUÁLNE COVID OPATRENIA

PODĽA ŠPORTOVÉHO COVID AUTOMATU V OKRESE NOVÉ ZÁMKY A INTERNÉHO METODICKÉHO POKYNU

PLNE ZAOČKOVANÝ

NEGATÍVNY COVID TEST

PREKONANIE COVID-19

MAX. KAPACITA 50%

STUPEŇ OSTRAŽITOSTI
VSETKYCOVIDOPATRENIA2021

Made with Mobirise - Details here