Mobirise

O PROJEKTE

V rámci grantovej výzvy REIFFEISEN BANK - GESTO PRE MESTO, sme sa zapojili do tejto výzvy s projektom POMÔŽME SRDCU BOJOVAŤ, prostredníctvom ktorého chceme zakúpiť AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR💔⚡️❤️ (AED).

DO KONCA HLASOVANIA ZOSTÁVA

Mobirise

ČO JE AED?

AED JE ZARIADENIE, určené pre laické použitie pri kardiopulmonálnej resuscitácii, tzv. KPR

AUTOMATICKY zisťuje prítomnosť poruchy srdcového rytmu (fibriláciu), ktorá vyžaduje defibriláciu a aplikuje defibrilačný výboj

AED VYHODNOCUJE ČINNOSŤ SRDCA po zapnutí a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta

VČASNÉ POUŽITIE AED, optimálne do 5 minút, výrazne zvyšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu pacienta

KDE BUDEME AED POUŽÍVAŤ?

Mobirise

PREČO AED?

Približne 23% náhlych zastavení obehu má defibrilovateľný rytmus. Včasnou defibriláciou - podaním prvého výboja do 3 - 5 minút od zástavy obehu zvyšujeme šancu na prežitie osoby o 50 - 70%. Každá minúta zadržania defibrilácie znižuje pravdepodobnosť prežívania do prepustenia z
 nemocnice o 10-12%. 

The page was started with Mobirise template