Mobirise


Mobirise

Niečo o projekte...

Cieľom projektu je zlepšiť a skvalitniť plavecké schopnosti, pripravenosť a schopnosti plavcov záchranárov, potápačov záchranárov, členov posádok záchranných a bezpečnostných zložiek, ktoré sú súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS) na Slovensku, ale aj laickej verejnosti, pri záchrane topiacej osoby a následnom poskytnutí prvej pomoci a tým jednoznačne prispieť k ochrane života, zdravia a majetku ľudí. Treba si uvedomiť, že topenie je podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie – World Health Organisation (WHO) tretia najčastejšia príčina neúmyselného úmrtia a zároveň predstavuje 7% zo všetkých úmrtí, ktoré sú spôsobené úrazom. Pričom väčšine utopení sa dá buď predísť alebo ak nie predísť, tak aspoň zachrániť topiaceho a poskytnúť mu potrebnú pomoc, či už vyškolenou osobou (plavčíkom, plavcom záchranárom atď.) alebo aj bežnou osobou. Jediné, čo treba spraviť k zníženiu úmrtnosti pri utopení je prevencia. A práve táto prevencia, v podobe tréningov a školení je najpodstatnejšia časť tohto projektu.

VĎAKA GRANTU
OD NADÁCIE SPP
ORGANIZUJEME

Mobirise

INTERNÉ ŠKOLENIE PRÁCE S LANOVOU TECHNIKOU

INTERNÉ ŠKOLENIE PRÁCE S LANOVOU TECHNIKOU ROZSAHU 10 HODÍN PRE PLAVCOV ZÁCHRANÁROV MIESTNEHO SPOLKU VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY SČK NOVÉ ZÁMKY. CIEĽOM INTERNÉHO ŠKOLENIA JE TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ PRÍPRAVA ZÁCHRANY TOPIACEHO V RIZIKOVÝCH OBLASTIACH NA VODNÝCH PLOCHÁCH S POUŽITÍM LANOVEJ TECHNIKY.Mobirise

INTERNÉ ŠKOLENIE PLAVCOV ZÁCHRANÁROV

INTERNÉ ŠKOLENIE PRVEJ POMOC IV ROZSAHU 16 HODÍN PRE PLAVCOV ZÁCHRANÁROV A ČLENOV MIESTNEHO SPOLKU VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY SČK NOVÉ ZÁMKY.


Mobirise

ZDOKONALOVACÍ TRÉNING PLAVČÍKOV A PLAVCOV  ZÁCHRANÁROV

ZDOKONAĽOVACIE TRÉNINGY PLÁVANIA PRE PLAVČÍKOV, PLAVCOV ZÁCHRANÁROV A ČLENOV POSÁDOK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, KTORÍ CHCÚ ZLEPŠIŤ SVOJE SKÚSENOSTI A ZNALOSTI
V OBLASTI PLÁVANIA, ZÁCHRANY TOPIACEHO, POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI NA BAZÉNOCH, KÚPALISKÁCH, ČI OTVORENÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH

Mobirise

ŠKOLA PLÁVANIA
PRE DOSPELÝCH

ŠKOLA PLÁVANIA PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ 18 ROKOV A VIAC! PROSTREDNÍCTVOM ŠKOLY PLÁVANIA PRE DOSPELÝCH UČÍME PLÁVAŤ ALEBO ZDOKONALUJEME PLAVECKÉ SCHOPNOSTI VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM, ČÍM U NICH ZNIŽUJEME RIZIKO UTOPENIA ICH SAMOTNÝCH, ZVYŠUJEME ICH FYZICKÚ KONDÍCIU A UČÍME ICH ZÁKLADY ZÁCHRANY TOPIACICH, ABY
V PRÍPADE POTREBY VEDELI AJ ONI SAMI ZACHRÁNIŤ ŽIVOT TOPIACEJ SA OSOBE 

ADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL: vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS:      +421 944 436 202

Develop a website with Mobirise