LETNÝ TÁBOR
ZÁCHRANKOVO

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
VODNEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY SČK NOVÉ ZÁMKY

PREČO K NÁM DO TÁBORA?

Cieľom projektu je viesť deti k zmysluplnému využívaniu voľného času. Tiež zabezpečiť voľnočasové aktivity v záujme podpory detského zdravia, vytvoriť podmienky pre rozvoj športovo- pohybových zručností a schopností v rôznych športových odvetviach, predovšetkým plávania. Zámerom táborovej činnosti je podporiť u detí a mládeže záujem o celoživotné vzdelávanie v oblasti ochrany života a zdravia, neustále sa zlepšovať a zdokonaľovať v témach prvej pomoci a bezpečnosti a prihliadať na riziká, ktoré nás deň čo deň ohrozujú. Veríme, že takýmto spôsobom sa nám podarí zvýšiť povedomie v oblasti bezpečnosti a záchrany a spoločne tak vytvoríme bezpečné prostredie. Generácia mladých ľudí je našou budúcnosťou, preto netreba zatvárať oči a podporiť túto myšlienku.

ŠPORTOVO POHYBOVÁ ČINNOSŤ

Našim cieľom je vytvorenie aktivít zameraných na telesné, funkčné a pohybové zdokonalenie, čím prispievame k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít vytvoríme deťom cieľavedomé a bohaté prostredie, v ktorom budú mať možnosť za pomoci zážitkových metód spoznať všetky zložky IZS, členov dobrovoľníckych organizácii a tiež samy si vyskúšať mnohé, možno doposiaľ nepoznané, povolania a poslania.

TÁBOROVÁ ČINNOSŤ

Tábor ponúka neobyčajne zážitky a dobrodružstvá v rôznych súťažiach a aktivitách. Pestrá ponuka táborových činností je nabitá atrakciami v našom stredisku.
PROGRAM

V táborovom programe je našou snahou priblížiť deťom povolania všetkých záchranných zložiek. Úzko spolupracujeme s jednotkami IZS aj s dobrovoľníckymi organizáciami nášho mesta. Spolu s nimi tak zabezpečujeme nezabudnuteľné zážitky deťom v letnom pobytovom tábore ZÁCHRANKOVO.

CENA TÁBORA

125,00 €

/ TÁBOR

  • NOVÝ KAMARÁTI
  • VÝLETY
  • SUPER AKTIVITY
  • SKVELÝ TÝŽDEŃ

OTÁZKY A ODPOVEĎE

Tábor je určený pre deti navštevujúce 4. - 5. ročník ZŠ, vo veku 11-13 rokov. Tento vek je určený vzhľadom k aktivitám, ktoré budú deti v tábore vykonávať.

Detský tábor ZÁCHRANKOVO bude prebiehať počas prvého júlového týždňa od 03.07. do 10.07.2022 na Termálnom kúpalisku Štrand E. Tatárika v Nových Zámkoch.

Zoznam vecí, ktoré odporúčame zabaliť deťom do tábora Vám pošleme po prijatí prihlášky. Hlavne treba každopádne zbaliť dieťaťu oblečenie, plavky, uterák, hygienické potreby, spacák a ak máte, tak aj stan, nakoľko ide o stanový tábor.

V prípade, že sa Vaše dieťa nezúčastní detského tábora z akýchkoľvek dôvodov, suma Vám bude vrátená v plnej miere len ak si nájdete náhradníka. Viac informácií ohľadom storna a storno poplatkov nájdete vo Všeobecných zmluvých podmienkach.

COVID režim v detskom tábora bude prebiehať s najväčšou pravdepodobnosťou v režime OTP alebo ZÁKLAD, vzhľadom k plánovanému uvoľnovaniu opatrení od 28.2.2022. Definitívne rozhodnutie o COVID režime bude zverejnené a účastníci, resp. zákonný zástupcovia účastníkov, budú o tomto režime uzrozumení najneskôr týždeň pred táborom.

Rozhodnutie bude vychádzať primárne z aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Po vyplnení a odovzdaní prihlášky do tábora, či už v tlačenej podobe alebo cez online formulár Vám zašleme všetky potrebné dokumenty na Vami uvedený e-mail alebo adresu, podľa toho, akú možnosť si zvolíte v prihláške.  

Tieto dokumenty bude potrebné pri odovzdaní dieťaťa odovzdať vedúcim Záchrankova. 

SLEDUJTE NÁŠ TÁBOR NA NAŠICH SOCIÁLNYCH SIEŤACH!

Mobirise
ADRESA

Vodná záchranná služba SČK,
miestny spolok Nové Zámky
Žerotínová bašta 1
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Made with Mobirise ‌

Free Website Designing Software