O NÁS

Základné poslanie a aktivity VZS SČK

Základné poslanie VZS SČK vyplýva zo zákona o SČK, zo Stanov SČK, Štatútu VZS SČK a ďalších právnych dokumentov. Medzi aktivity VZS SČK patrí školenie plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách, bazénoch, kúpaliskách, zariadeniach pre vodné atrakcie, športová činnosť doma v zahraničí, medzinárodná výmena informácií o záchrane na vode. Hlavnou aktivitou VZS SČK je preventívna a záchranná činnosť na otvorených vodných plochách ako je napríklad Liptovská Mara (MS VZS SČK Liptovský Mikuláš), Zemplínska Šírava, Domaša, Vinné (MS VZS SČK Prešov), Zlaté piesky, Kuchajda, Draždiak (MS VZS SČK Bratislava), atď. najmä v dobe letnej sezóny. S ohľadom na sezónnosť tejto práce ju vykonávajú členovia VZS SČK popri svojom zamestnaní na úkor dovolenky eventuálne prázdnin. Na krytých bazénoch slúžia najmä profesionálni plavčíci ktorí absolvovali školenie VZS SČK, ale aj dobrovoľní plavčíci záchranári, ktorí vypomáhajú predovšetkým v čase zvýšenej návštevnosti.

Okrem preventívnych a záchranárskych činností VZS SČK, ktoré sú zamerané predovšetkým na rekreačné využitie vodných plôch a bazénov je možné využívať členov VZS SČK na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt pri živelných katastrofách, predovšetkým pri záplavách. Dôležitou činnosťou VZS SČK sú záchranárske činnosti pri pretekov rôzneho športového zamerania na otvorených vodných plochách. Členovia špecializovaných záchranárskych tímov uskutočňujú svoje aktivity pri pretekoch v jachtingu, rýchlostných člnov a vodných skútrov, slalomových a zjazdových pretekov na divokej vode, atď.

Organizačná štruktúra VZS SČK

Organizačnú štruktúru VZS SČK tvoria miestne spolky VZS SČK (MS VZS SČK) a školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK). VZS SČK ma vo svojej organizačnej štruktúre pri územných spolkoch SČK:

A: Miestne spolky Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

MS VZS SČK v Bratislave,

MS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,

MS VZS SČK v Prešove,

MS VZS SČK v Michalovciach,

MS VZS SČK v Leviciach,

MS VZS SČK v Komárne,

MS VZS SČK v Topolčanoch,

MS VZS SČK v Nových Zámkoch.

B: Školiace strediská vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

ŠS VZS SČK v Bratislave,

ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,

ŠS VZS SČK v Prešove.

Kurzy plavcov záchranárov momentálne vykonávajú Školiace strediská Vodnej záchrannej služby SČK:
ŠS VZS SČK v Bratislave, ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši a ŠS VZS SČK v Prešove.

Miestny spolok Vodnej záchrannej služby SČK Nové Zámky tieto certifikáty nevystavuje ani tieto kurzy k dnešnému dňu nevykonáva!
 • Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s max. hĺbkou vody do 130 cm
  a)veková hranica 18 rokov
  b)splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
  - 50 m v.sp. muži: 1:00 min, ženy: 1:10 min,
  - preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych,
  - mŕtvy ťah (dead lift – muži: 80 kg, ženy: 60 kg)
 • Kvalifikačný stupeň BRONZ - Water Rescue swiming pool - plavčík pre bazény
  a) veková hranica 18 rokov 
  b) splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti : 
  - 300 m (prvých 100 m kraul do 2:00 min + 200 m prsia celkovo do 7:00 min) 
  - plávanie pod vodou na nádych (štart skokom):muži 25 m, ženy 20 m
 • Kvalifikačný stupeň STRIEBRO - Water Rescue open water - plavčík na otvorenú vodu
  a) veková hranica 18 rokov 
  b) splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti : 
  - 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo: muži 8:30 min, ženy 9:00 min 
  - 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody) 
 • Kvalifikačný stupeň ZLATO - vedúci strediska Vodnej Záchrannej Služby SČK
  a) absolvent kvalifikačného stupňa Striebro 
  b) úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou 
  c) prax v oblasti VZS v rozsahu min. 36 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK 
  d) držiteľ preukazu: vodca malého plavidla 
  e) držiteľ potápačskej kvalifikácie min. P 1 
  f) splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti : 
  - 100 m kraul: muži 1: 40 min , ženy 1: 50 min 
  - 100 m znak súpažný: muži 2: 10 min , ženy 2: 20 min
čln rescue

Vodná záchranná služba
našim cieľom je vykonávať záchranu pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach na vodnej ploche, plavidlách a plávajúcich zariadeniach a to najmä:

– záchranu osôb a majetku
– zabezpečenie ochrany osôb a majetku pri prácach na vodných plochách
– vykonávanie záchrannej činnosti na vodných plochách, na miestach vyhradených pre vodné športy a rekreáciu
– poskytovanie pomoci pri záchrane majetku na plavidlách a plávajúcich zariadeniach
– čerpanie vody zo zaplavených malých plavidiel a plávajúcich zariadení
– poskytovanie pomoci správcovi toku, vodnej plochy v súčinnosti s organizačnými zložkami Dopravného úradu, hasičského zboru, polície, zdravotnej pomoci
– záchranné práce pod vodou, potápačská činnosť
– preventívna činnosť na vodných plochách, zariadeniach pre vodné športy a rekreáciu

ADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL: vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS:      +421 944 436 202

Make your own web page with Mobirise