O NÁS

Základné poslanie Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža (VZS SČK) vyplýva zo zákona o Slovenskom Červenom kríži, Stanov SČK, Štatútu VZS SČK a ďalších právnych dokumentov.

Medzi aktivity VZS SČK patria školenie plavcov záchrancov, preventívna a záchranárska činnosť na vodných plochách, bazénoch, kúpaliskách, zariadeniach pre vodné atrakcie, športová činnosť doma v zahraničí, medzinárodná výmena informácií o záchrane na vode.

Hlavnou aktivitou VZS SČK je preventívna a záchranná činnosť na otvorených vodných plochách ako je napríklad Liptovská Mara, Zemplínska Šírava, Domaša, Vinné, Zlaté piesky, Kuchajda, Draždiak, atď. najmä počas letnej sezóny. S ohľadom na sezónnosť tejto práce ju vykonávajú členovia VZS SČK popri svojom zamestnaní na úkor dovolenky eventuálne prázdnin. Na krytých bazénoch slúžia najmä profesionálni plavčíci ktorí absolvovali školenie VZS SČK, ale aj dobrovoľní plavčíci záchranári, ktorí vypomáhajú predovšetkým v čase zvýšenej návštevnosti.

Okrem preventívnych a záchranárskych činností VZS SČK, ktoré sú zamerané predovšetkým na rekreačné využitie vodných plôch a bazénov je možné využívať členov VZS SČK na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt pri živelných katastrofách, predovšetkým pri záplavách. Dôležitou činnosťou VZS SČK sú záchranárske činnosti pri pretekoch rôzneho športového zamerania na otvorených vodných plochách. Členovia špecializovaných záchranárskych tímov uskutočňujú svoje aktivity pri pretekoch v jachtingu, rýchlostných člnov a vodných skútrov, slalomových a zjazdových pretekov na divokej vode, atď.

Organizačnú štruktúru VZS SČK tvoria miestne spolky VZS SČK (MS VZS SČK) a školiace strediská VZS SČK (ŠS VZS SČK). VZS SČK ma vo svojej organizačnej štruktúre pri územných spolkoch SČK:

A: Miestne spolky Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

MS VZS SČK v Bratislave,

MS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,

MS VZS SČK v Prešove,

MS VZS SČK v Michalovciach,

MS VZS SČK v Leviciach,

MS VZS SČK v Komárne,

MS VZS SČK v Topolčanoch,

MS VZS SČK v Nových Zámkoch.


Školiace strediská Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

ŠS VZS SČK v Bratislave,

ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,

ŠS VZS SČK v Nových Zámkoch

ŠS VZS SČK v Prešove.

CHYBA NAČÍTANIA!

Zaujali sme Vás a chceli by ste sa stať členom? Sme veľmi radi a tešíme sa už teraz na našu spoluprácu. K tomu, aby ste sa mohli stať členom, potrebujeme od Vás aby ste nám poslali prihlášku, ktorú nájdete TU.

Vyplnenú prihlášku v digitálnej podobe nám zašlite na e-mailovú adresu vzssck@vzs-nz.sk alebo novezamky@redcross.sk, alebo v tlačenej forme na adresu:

Vodná záchranná služba SČK
Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky
Žerotínová bašta 1,
940 01 Nové Zámky


Po odoslaní prihlášky Vašu prihlášku spracujeme, zaevidujeme a budeme Vás kontaktovať!

POVEDALI O NÁS

MUDr. Iveta Kališová
Majsterka Slovenska zdravotníkov 35+
Gastroenterologická ambulancia

Vodná záchranná služba vznikla v Nových Zámkoch začiatkom roka 2020. Bol to vynikajúci nápad zorganizovať tím záchranárov, ktorý pozostáva z plavcov, zdravotníkov a celkovo športovcov. Títo mladí ľudia sa budú starať o ochranu zdravia návštevníkov kúpalísk. Budú vychovávať ďalších mladých záchranárov, budú organizovať tréningy plávania pre verejnosť, kde si bude možné osvojiť manévre na záchranu topiacich, ale aj individuálne plavecké tréningy.
Takýto tím mladých nadšencov má veľké možnosti, aby pomáhal obyvateľom nášho mesta. Výsledkom ich úsilia môže byť jedine dobrá vec – kondícia, zdravie a niekedy aj záchrana života.
Ako zdravotníčka a oduševnená športovkyňa im želám veľa úspechov a tiež to, aby ich bolo čo najviac. Verím, že nájdu podporu na správnych miestach a záujem širokej verejnosti.

MUDr.Peter Vogel
emeritný primár Odd.úrazovej chirurgie FNsP N.Zámky
t.č. lekár Nár.transfúznej služby v N.Zámkoch

Záchranná zdravotná služba je inštitúcia,ktorej existenciu mnoho ľudí nevníma len do tej doby,kým sami jej zásah nepotrebujú. Nie je dostatočne ocenená ani spoločnosťou,ľudia možno spozornejú len vtedy,pokiaľ sa stane nejaká hromadná dopravná nehoda alebo prírodná katastrofa.
Vznik vodnej záchrannej služby v tomto roku je podľa môjho názoru naozaj dobrá myšlienka,pretože hlavne v letných mesiacoch jej prítomnosť a činnosť v našom meste ocení hlavne široká laická verejnosť. Zároveň kvitujem aj jej aktivity v zmysle poskytovať školenia na získanie zručností pri záchrane topiaceho sa, a i tak pomáhať zachraňovať hlavne mladé ľudské životy.
Dúfam, že jej členská základňa sa bude rozrastať.

Ing. Ľudovít Lebó
Riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie NOVOVITAL
Prevádzkovateľ Termálneho kúpaliska Štrand E. Tatárika Nové Zámky a krytej plavárne Relax komplex Nové Zámky
2. viceprezident SAAKP

Som veľmi rád, že partia záchranárov okolo Robiho Kreškóciho začínali práve u nás na Termálnom kúpalisku Štrand ako plavčíci. Prístup týchto mladých záchranárov je na veľmi vysokej odbornej ako aj morálnej úrovni. Ich práca pre naše zariadenie je neoceniteľná. Každý rok sa starajú o bezpečnosť našich návštevníkov a k svojej práci pristupujú zodpovedne. Som veľmi rád, že načerpané vedomosti a skúsenosti chcú odovzdávať novej generácii plavčíkov, záchranárov ako aj širokej verejnosti v rámci ich edukačnej činnosti. Prajem Miestnemu spolku Vodnej záchrannej služby SČK do budúcna veľa úspechov a vytrvalosti. Naša organizácia vždy podporovala a bude naďalej podporovať a napomáhať ich činnosť.

Mgr. Juraj Hipš
Pedagóg
Aktivista v oblasti vzdelávania
Politik

Som otec troch detí a vždy sa cítim pokojnejšie, keď na kúpalisku vidím vodnú záchrannú službu. Ako pre každého rodiča, aj pre mňa je bezpečnosť detí prioritou. O to viac si cením, keď sa o bezpečnosť nás všetkých starajú profesionáli. Takí, ktorí pracujú aj vo Vodnej záchrannej službe v Nových Zámkoch.

Mgr. Marcel Filaga
Primátor mesta Šurany
Poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
Člen sociálnej komisie NSK
Štatutár OZ Inšpirujme svet
Štatutár Nadácie "POMOC" 

Úcta, obdiv a rešpert je to prvé, čo ma napadne v spojení s Vodnou záchrannou službou SČK - MIESTNY SPOLOK NOVÉ ZÁMKY. Mal som tú česť spolupracovať s predstaviteľmi tejto výnimočnej organizácie, vidím ich obrovský potenciál a prínos pre spoločnosť. Vykonávate nebezpečnú, zodpovednú a dôležitú prácu pre nás všetkých. Ľudia potrebujú hrdinov ako ste VY."

PODPORUJÚ NÁS

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

PODPORILI NÁS

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Mobirise
ADRESA

Vodná záchranná služba SČK,
miestny spolok Nové Zámky
Žerotínová bašta 1
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

NAVIGAČNÝ PANEL

Landing Page Builder