ENVIROČINNOSŤ


Mobirise

Čistenie jazera 15.10.2021

Jednou z našich ďalších vedľajších činností, ktoré ako dobrovoľníci vykonávame je aj starostlivosť o prostredie, v ktorom sa pohybujeme. 

Naša enviromentálna činnost spočíva v aktivitách spojených s ochranou vody a jej okolia, bez ohľadu na jej charakter. Našim cieľom je čistenie jazier a riek v okolí Nových Zámkov, ale aj iných vodných tokov a plôch od rôznych nečistôt na brehu i vo vode.

Takýmto spôsobom chceme napomáhať k zachovaniu jeho biotopu, zabraňovať jeho znečisťovaniu a nezákonným aktivitám, využívajúc svojich skúseností a schopností.

V rámci tejto sekcie sa dozviete nie len o našich činnostiach spojených s ochranou prírody a vodných tokov, ale aj niektoré zaujímavé fakty, či už pozitívne alebo negatívne z oblasti ochrany prírody, biotopov či odpade, ktorý vytvárame.

PLASTY VO VODE

Plasty sa stali neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých stránok nášho života a problém plastov vstupujúcich do našich vodných tokov, jazier a morí je dramatický a dobre zdokumentovaný.

Čistenie viditeľného plastového dopadu z riek, pláží a morí môže byť stále jednou z možností, ale plastový odpad sa po určitom čase a po vystavení slnečnému žiareniu rozpadáva na čoraz menšie kúsky známe ako mikroplasty a nanoplasty. Čistiarne odpadových vôd dokážu filtrovať tieto drobné častice, ale zvyšný kal sa často rozptýli na pôdu a v prípade dažďa sa tieto plastové častice môžu dostať do vodných útvarov. Tieto najmenšie častice sú prakticky neviditeľné voľným okom a ich vplyvy na prírodu a naše zdravie stále nie sú dostatočne vysvetlené.

Mnohé plasty sú aj silným adsorbentom viažucim ďalšie kontaminanty. Ako sa uvádza v správe agentúry EEA Stav európskych morí, koncentrácie kontaminantov v kúskoch mikroplastov môžu byť niekoľko tisíckrát väčšie než v okolitej morskej vode. Morský život je tak vystavený škodlivým chemikáliám, ktoré nakoniec skončia na našich tanieroch.


"K prírode a vode sa treba vždy správať s rešpektom. Ani nám by sa nepáčilo, keby nám niekto hádže smeti do domu, kde žijeme alebo nám ho dokonca ničí!"


AKÝ ODPAD OSTÁVA NAJČASTEJŠIE NA PLÁŽACH, AQUAPARKOCH ČI KÚPALISKÁCH PO NÁVŠTEVNÍKOCH?

Mnoho ľudí sa chodí počas teplých letných dní ochladiť k vode. Niektorí si vyberú kúpaliská v prírode, iní aquaparky a ostatných to ťahá na otvorené vodné plochy - jazerá, vodné nádrže, brehy riek, či dokonca more alebo oceán vzahraničí. 

Hoci väčšina z návštevníkov je zodpovedná a správajú sa k prírode a životnému prostrediu s rešpektom a úctou. Žiaľ, nájdu sa aj taký, ktorých to absolutne nezaujíma a sú schopní nechať po sebe na pláži, či pri deke alebo lehátkach na kúpaliskách toľko smetí, že sa častokrát nestačíme ani čudovať. Mnoho z nich si totiž povie "nikoho nezabije, keď tu necháme dve prázdne flaše od vody, obaly z jedla, jednu igelitku a plastové poháre z ktorých sme pili...". Lenže nikdy si to nepovie len jeden človek či skupina a namiesto toho, aby do tej jednej igelitky zbalili všetok odpad a vyhodili ho do najbližšieho kontajneru, nechajú ho len tak položený, čím sa denne vytvárajú po celom svete tony odpadu, ohrozujú sa tým živočíchy a biotopy.

GRAF: Európsky parlament

Mobirise

KOĽKO TRVÁ PRIBLIŽNE ROZKLAD...?

2 - 5 mesiacov
PAPIER NA PÍSANIE
5 rokov
ŽUVAČKY
10 rokov
CIGARETOVÉ OHORKY
50 - 80 rokov
PLASTOVÉ KELÍMKY  
20 - 100 rokov
HLINÍKOVÉ PLECHOVKY
200 - 500 rokov
BATÉRIE
250 rokov
PNEUMATIKY
500 rokov
PET FĽAŠE
4000 rokov
SKLO
Mobirise
Mobirise
ADRESA

Vodná záchranná služba SČK,
miestny spolok Nové Zámky
Žerotínová bašta 1
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

Web Design Program