online site builder

Pre prevádzkovateľov kúpalísk a plavární

Spolupracujeme s prevádzkovateľmi bazénov, kúpalísk, či otvorených vodných plôch, ktorý robia pre plavčíkov výberové konanie alebo chcú, aby sme im spravili niekoľko tréningov, kde ich budeme testovať, pripravovať, hodnotiť a potom im vystavíme potvrdenie o absolvovaní tréningov, kde sa zároveň nachádza aj hodnotenie jednotlivých plavčíkov, ktoré má však len čisto informatívny charakter. Takéto potvrdenie má účel pre daného zamestnávateľa, ktorý sa práve na základe týchto hodnotení môže objektívne rozhodnúť, s kým podpíše pracovnú zmluvu a s kým nie. Takéto potvrdenie však nemá absolútne žiadny právny charakter a nie je náhradou potvrdenia o absolvovaní riadneho kurzu plavca záchranára. 

1

Vyplnenie formulára

Prevádzkovateľ má možnosť vyplniť kontaktý formulár, prostredníctvom, ktorého sa dohodneme na konkrétnom dátume/ dátumoch a možnosti preskúšania/ resp. trénovania.

2

Realizácia tréningov/ preskúšania

V dohodnuté dni prebieha absolvovanie tréningového plánu. Pod dohľadom našich vyškolených inštruktorov vykonáme jednotlivé hodnotenia.

3

Vystavenie informatívneho dokladu pre zamestnávateľa

V danom dokumente sa nachádzajú informácie pre pre prevádzkovateľa, ktoré určujú kvalitu jednotlivých absolventov takéhoto tréningu/ preskúšania. Obsahuje záznam  o plávaní (zvládnuté techniky, časy, reakčná doba) i referencie z oblasti poskytovania nevyhnutnej zdravotníckej prvej pomoci.

Kontaktný formulár

Prevádzkovatelia bazénov, kúpalísk, či otvorených vodných plôch nás môžu kontaktovať prostredníctvom tohto e-mailového formulára:

Mobirise
Adresa

Žerotínová bašta 1
Nové Zámky 940 01
Slovensko

Kontakt

Email:  vzssck.nz@gmail.com  
Phone: +421 944 436 202