VYTVÁRANIA BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

1

VYPLNENIE A ZASLANIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

V PRÍPADE, ŽE BUDEME OD VÁS POTREBOVAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE, BUDEME VÁS KONTAKTOVAŤ.  

2

NÁVŠTEVA PREVÁDZKY

PO OBDRŽANÍ VAŠEJ ŽIADOSTI VYHODNOTÍME VAŠU ŽIADOSŤ, DOHODNEME SI TERMÍN STRETNUTIA A PRÍDEME NA VAŠU PREVÁDZKU, KDE SA ZOZNÁMIME S JEJ CHODOM, AREÁLOM A ZISTÍME OSTATNÉ POTREBNÉ INFORMÁCIE O KÚPALISKU.

POČAS NÁŠHO SPOLOČNÉHO STRETNUTIA PREFERUJEME AJ PRÍTOMNOSŤ PLAVČÍKOV, Z DÔVODU PRIAMEJ KOMUNIKÁCIE S NIMI, SPOZNANIU ICH SKÚSENOSTÍ, NÁZOROV A OBOZNÁMENIU ICH S NAŠIMI PRVOTNÝMI POZNATKAMI A MOŽNÝMI RIEŠENIAMI, KTORÉ BUDÚ PRÁVE ONI APLIKOVAŤ
V PRAXI.

3

VYHODNOTENIE RIZÍK NA KÚPALISKU

NA ZÁKLADE OBOZNÁMENIA SA S CHODOM VAŠEJ PREVÁDZKY VODNÉHO AREÁLU, ZISTENIA MOŽNÝCH RIZÍK, POČTU NÁVŠTEVNÍKOV, BAZÉNOV, VEĽKOSTI VODNEJ PLOCHY, ROZMIESTNENIA AREÁLY A OSTATNÝCH RELEVANTNÝCH INFORMÁCII VYHODNOTÍME NAŠE ZISTENIA A OBOZNÁMIME VÁS S NIMI. 

4

ZASLANIE ODPORÚČANI

PO VYHODNOTENÍ VÁS OBOZNAMÍME S NAŠIMI POZNATKAMI A NAVRHNEME VÁM ICH MOŽNÉ RIEŠENIA. ROVNAKO BUDE PREBIEHAŤ AJ PRÍPADNÁ DISKUSIA OHĽADOM VÝHRAD
K JETNOTLIVÝM BODOM

POČAS OBOZNAMOVANIA S NAŠIMI POZNATKAMI PREFERUJEME AJ PRÍTOMNOSŤ PLAVČÍKOV, KVÔLI ICH OBOZNÁMENIU S NAŠIMI NÁVRHMI A  PRÍPADNÝM VÝHRADÁM Z ICH STRANY .

5

FINÁLNA SPRÁVA O VYHODNOTENÍ RIZÍK A PREVÁDZKY KÚPALISKA

V PRÍPADE, ŽE BUDETE MAŤ K NAŠIM ODPORÚČENIAM NEJAKÉ VÝHRADY, KTORÉ BUDEME POVAŽOVAŤ
ZA OPODSTATNENÉ, UPRAVÍME NAŠE ODPORÚČANIA PODĽA NAŠEJ PREDCHÁDZAJÚCEJ KOMUNIKÁCIE A ZAŠLEME VÁM FINÁLNE VYHODNOTENIE A ODPORÚČANIE.

6

VYTVORENIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

V PRÍPADE, ŽE BUDETE MAŤ ZÁUJEM, RADI VÁM POMÔŽEME AJ PRI VYTVÁRANÍ A PÍSANÍ SAMOTNÉHO PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU V OBLASTI ÚPRAVY BAZÉNOV / VODNEJ PLOCHY.

ADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL: vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS:      +421 944 436 202

Made with Mobirise web page theme