POSTUP VÝBEROVÉHO KONANIA

1

VYPLNENIE A ZASLANIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

V PRÍPADE, ŽE BUDEME OD VÁS POTREBOVAŤ K VÝBEROVÉMU KONANIU ĎALŠIE INFORMÁCIE, BUDEME VÁS KONTAKTOVAŤ. 

2

VYTVORENIE HODNOTIACICH KRITÉRII VÝBEROVÉHO KONANIA

PO OBDRŽANÍ VAŠEJ ŽIADOSTI VYHODNOTÍME VAŠU ŽIADOSŤ, VYTVORÍME OBSAH A KRITÉRIA VÝBEROVÉHO KONANIA (NA ZÁKLADE VAŠICH POŽIADAVIEK ALEBO NAŠICH ŠTANDARDOV), KTORÝ VÁM PO VYTVORENÍ OBRATOM ZAŠLEME. 

3

ODSÚHLASENIE KRITÉRII VÝBEROVÉHO KONANIA

PO ZASLANÍ OBSAHU A KRITÉRII VÝBEROVÉHO KONANIA POČKÁME NA SCHVÁLENIE KRITÉRII Z VAŠEJ STRANY.
PO ODSÚHLASENÍ KRITÉRIÍ VÁM ZAŠLEME ZMLUVU
O VYKONANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA VAŠEJ
PREVÁDZKE. 

4

OZNÁMENIE VÝBEROVÉHO KONANIA UCHÁDZAČOM

PO UZAVRETÍ ZMLUVY O VYKONANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA KONTAKTUJEME E-MAILOM VŠETKYĆH UCHÁDZAČOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PRACOVAŤ NA VAŠEJ PREVÁDZKE.

ZOZNAM ZÁUJEMCOV NÁM POSIELA PREVÁDZKOVATEĽ, POPRÍP. NÍM POVERENÁ OSOBA

V ZÁUJME DORUČENIA OZNÁMENIA O VÝBEROVOM KONANÍ ODPORÚČAME PREVÁDZKOVATEĽOVI ZASLAŤ VŠETKÝM UCHÁDZAČOM SAMOSTATNÝ E-MAIL, NEZÁVISLE OD NÁS, ABY SA PREDIŠLO K NEINFORMOVANIU UCHÁDZAČOV
O VÝBEROVOM KONANÍ.

5

VÝBEROVÉ KONANIE

NA ZÁKLADE DOHODY S PREVÁDZKOVATEĽOM PREBEHNE VÝBEROVÉ KONANIE UCHÁDZAČOV. TOTO KONANIE BUDE PREBIEHAŤ NA VOPRED DOHODNUTOM MIESTE (ODPORÚČAME ABY PREBIEHALO NA VODNOM AREÁLY,
NA KTOROM BUDÚ VYBRANÍ UCHÁDZAČI VYKONÁVAŤ SVOJU PRÁCU). BUDEME HODNOTIŤ VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV PODĽA VOPRED STANOVENÝCH KRITÉRII A VOPRED DOHODNUTÝCH OBLASTIACH.  

6

VYHODNOTENIE UCHÁDZAČOV

PO UKONČENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA POROVNÁME VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH UCHÁDZAČOV A NÁSLEDNE ICH VYHODNOTÍME.

7

OBOZNÁMENIE PREVÁDZKOVATEĽA
S HODNOTENÍM UCHÁDZAČOV 

PO VYHODNOTENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA VÁS OBOZNÁMIME S VÝSLEDKAMI JEDNOTLIVÝCH UCHÁDZAČOV A ODPURUČÍME, RESP. NEODPORUČÍME VÁM JEDNOTLIVCOV, NA ZÁKLADE SPLNENIA ALEBO NESPLNENIA PODMIENOK VÝBEROVÉHO KONANIA.

!

VÝBEROVÉ KONANIE NIE JE ŠKOLENIE PLAVČÍKOV / PLAVCOV ZÁCHRANÁROV

VÝBEROVÉ KONANIE NENAHRÁDZA ŠKOLENIE PLAVCOV ZÁCHRANÁROV / PLAVČÍKOV V ŽIADNOM SMERE, A PRETO JEHO ABSOLVOVANIE NEZNAMENÁ AJ VYDANIE PRÍSLUŠNÉHO PREUKAZU!

ADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL: vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS:      +421 944 436 202

mobirise.com easy web creator