SPOLUPRÁCA S PREVÁDZKOVATEĽMI 
BAZÉNOV, PLAVÁRNI, WELLNESSOV, KÚPALÍSK, AQUAPARKOV A OTVORENÝCH VODNÝCH PLÔCH

V SPOLUPRÁCI S PREVÁDZKOVATEĽMI PLAVÁRNÍ, KÚPALÍSK, ČI OTVORENÝCH VODNÝCH PLÔCH, VYKONÁVAME VÝBEROVÉ KONANIA UCHÁDZAČOV NA POZÍCIU PLAVČÍK / VODNÝ ZÁCHRANÁR / PLAVEC ZÁCHRANÁR A TRÉNINGY V OBLASTI ZÁCHRANY TOPIACEHO, PRVEJ POMOCI A PLÁVANIA AKO TAKÉHO.

PO ABSOLVOVANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA VYSTAVUJEME JEDNOTLIVÝM UCHÁDZAČOM INFORMATÍVNE HODNOTENIE PRE PREVÁDZKOVATEĽA (POĎLA VZÁJOMNEJ DOHODY) O JEHO SCHOPNOSTIACH A ZNALOSTIACH, KTORÉ SÚ POTREBNÉ PRE RIADNY VÝKON PRÁCE PLAVČÍKA.

TAKTIEŽ VYSTAVUJEME V PRÍPADE TRÉNINGOV INFORMATÍVNE HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH PLAVČÍKOV, NO LEN VÝLUČNE NA ŽIADOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA.

 HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH UCHÁDZAČOV / PLAVČÍKOV MÁ ČISTO INFORMATÍVNY CHARAKTER. POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ TRÉNINGU ČI VÝBEROVÉHO KONANIA NEMÁ ŽIADNY PRÁVNY CHARAKTER A NIE JE NÁHRADOU ABSOLVOVANIA KURZU PLAVCA ZÁCHRANÁRA / PLAVČÍKA.

TAKTIEŽ V RÁMCI SPOLUPRÁCE POMÁHAME JEDNOTLIVÝM PREVÁDZKOVATEĽOM PRI VYTVÁRANÍ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU V RÁMCI VODNÉHO AREÁLU, VÝPOČTU OPTIMÁLNEHO POČTU PLAVČÍKOV, MOŽNÝCH RIZÍK NA KÚPALISKU, KTORÉ SÚ SPOJENÉ S PREVÁDZKOU JEDNOTLIVÝCH BAZÉNOV/ VODNEJ PLOCHY ALEBO AREÁLU AKO CELKU.

1

VYPLNENIE FORMULÁRA

2

REALIZÁCIA TRÉNINGOV / VÝBEROVÉHO KONANIA / PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

3

VYHODNOTENIEADRESA

ŽEROTÍNOVÁ BAŠTA  1
940 01 NOVÉ ZÁMKY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

EMAIL: vzssck@vzs-nz.sk
TEL. Č.: +421 944 436 202
SMS: +421 944 436 202

This website was created with Mobirise