PRE PREVÁDZKOVATEĽOV
BAZÉNOV, KÚPALÍSK, AQUAPARKOV A 
OTVORENÝCH VODNÝCH PLÔCH

Spolupracujeme s prevádzkovateľmi bazénov, kúpalísk, či otvorených vodných plôch, ktorí robia pre plavčíkov výberové konanie alebo chcú, aby sme im spravili niekoľko tréningov, kde ich budeme testovať, pripravovať, hodnotiť a potom im vystavíme potvrdenie o absolvovaní tréningov, kde sa zároveň nachádza aj hodnotenie jednotlivých plavčíkov, ktoré však len čisto informatívny charakter.  Na základe týchto hodnotení sa môže prevádzkovateľ objektívne rozhodnúť, s kým uzatvorí pracovnú zmluvu (takéto hodnotenia ale nie je pre prevádzkovateľa nijak záväzné).

Potvrdenie o absolvovaní tréningu či konania nemá žiadny právny charakter a nie je náhradou absolvovania kurzu plavca záchranára / plavčík

1

Vyplnenie formulára

Prevádzkovateľ, ktorý má záujem môže vyplniť kontaktý formulár, prostredníctvom ktorého sa dohodneme na konkrétnom dátume/ dátumoch a možnosti preskúšania, resp. trénovania.

2

Realizácia tréningov a preskúšania

V dohodnuté dni prebieha absolvovanie tréningového plánu. Pod dohľadom našich
trénerov vykonáme jednotlivé hodnotenia.

3

Vystavenie informatívneho dokladu pre prevádzkovateľa

V danom dokumente sa nachádzajú informácie pre pre prevádzkovateľa, ktoré vyhodnocujú vedomosti a schopnosti jednotlivých absolventov takéhoto tréningu/ preskúšania. Obsahuje záznam  o plávaní (zvládnuté techniky, časy...) i referencie z oblasti poskytovania prvej pomoci.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Mobirise
Adresa

Žerotínová bašta 1
Nové Zámky 940 01
Slovensko

Kontakt

Email: vzssck@vzs-nz.sk
Telefon: +421 944 436 202

How to make a website - Try here